Dodatkowe finansowanie

INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FUNDATION (IABUDF)

Oferujemy procedurę dodatkowego finansowania w ramach umowy o partnerstwie w celu realizacji planowanego projektu:

1) Wnioskodawca (partner) wysyła list intencyjny (LOI) w sprawie rozpoczęcia transakcji wraz z opisem; celu i krótkim opisem projektu, ze wskazaniem poręczyciela bankowego. W załączniku do listu intencyjnego wnoskodawca udostępnia wyciąg z konta firmowego/korporacyjnego na temat dostępności środków, wskazując kwotę, która zapewnia wydanie i uwolnienie instrumentu SBLC / BG. Kwota funduszy musi wynosić co najmniej 10% wnioskowanej kwoty projektu, aby umożliwić jego ukończenie.

2) „INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FUNDATION” (IABUDF) akceptuje przedłożony projekt, a wskazany  bank przyjmujący oficjalnie potwierdza gotowość przyjęcia instrumentu SBLC / BG od banku emitenta w wysokości __. W  odpowiedzi wysyłany jest wzór instrumentu (SBLC / BG) zaakceptowany przez bank przyjmujący.

3) Wnioskodawca (partner) wysyła ze swojego banku emitenta, na określone dane odbiorcy, Swift-799 RWA / Pre-Advice (załącznik A / B) w wysokości _ (z dołączonym wzorem instrumentu bankowego (SBLC / BG))

W porozumieniu z beneficjentem zleceniodawca (partner wnioskodawca) wysyła list do banku (BCL) z potwierdzeniem przyjęcia wzoru instrumentu bankowego (załącznik C / B).

4) Podpisanie umowy partnerskiej (CFA / JV), na podstawie której zleceniodawca (partner) wydaje instrument bankowy SBLC / BG, wysyłając Swift MT-760 (załącznik A / B) na wcześniej określoną kwotę ___.

W trakcie realizacji pierwszego etapu finansowania zleceniodawca (partner) przenosi pakiet kontrolny w spółce wykonującej projekt.(zgodnie z zapisami w umowie) na podmiot finansujący.

 Po zakończeniu procedur:

5) Rozpoczęcie finansowania następuje po 90 dniach zgodnie z ustalonym harmonogramem.

6) Gdy pożyczone środki zostaną spłacone, udziały w firmie wykonującej projekt zostają  zwrócone jej pierwotnemu właścicielowi. 7)Odsetki za udzieloną pożyczkę to 3-5% rocznie,  płatności w transzach przez 8-12 miesięcy — zgodnie z umową i harmonogramem, a okres korzystania z funduszy to zwykle 5-10 lat.