Dostawy pod gwarancje

INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FUNDATION (IABUDF)

Oferujemy procedurę dostawy materiałów (różnych produktów) i sprzętu zgodnie z umową o wspólnym partnerstwie:

 1) Wnioskodawca (partner) wysyła list intencyjny (LOI) w sprawie rozpoczęcia transakcji wraz z zamieszczonymi w tym liście; Pełna nazwa towaru wg. Norm DIN/GOST, warunkami technicznymi i wolumenami partii miesięcznych oraz potwierdzeniem banku: ____, z gwarancją banku (pełna nazwa banku). W załączniku do listu firma partnerska dostarcza wyciąg z rachunku bankowego firmy na temat dostępności środków w kwocie : ___ lub pismo RWA Banku, wyrażające zgodę na wydanie instrumentu SBLC / BG dla całej rocznej partii towarów na czas trwania umowy;

2) „INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FUNDATION” (IABUDF) przyjmuje ten wniosek od firmy wraz z gwarancyją złożoną przez bank, ponadto oficjalnie potwierdza gotowość przyjęcia instrumentu SBLC / BG od banku w wysokości kwoty gwarancji, a jako załącznik do odpowiedzi, wysyła wzór  akceptowanego instrumentu bankowego (SBLC / BG).

3) Wnioskodawca (partner) wysyła ze swojego banku emitenta na określone dane odbiorcy Swift-799 RWA/Pre-Advice (załącznik A / B) w wysokości _______EUR (z dołączonym wzorem instrumentu bankowego SBLC/BG)

4) Podpisanie umowy (CFA / JPA), na podstawie której zleceniodawca (partner) wydaje instrument bankowy SBLC / BG, wysyłając Swift-760 (załącznik A / B) na określoną wcześniej kwotę _____EUR.

Po zakończeniu procedur:

5) Początek dostawy towarów na warunkach ustalonych w harmonogramie.

6) Zgodnie z warunkami umowy, kupujący płaci za każdą partię po otrzymaniu nie później niż 5 dni roboczych.

7) Po zakończeniu dostaw i pełnej zapłaty przez nabywcę towaru gwarancja jest zwracana klientowi bez obciążeń.

8) Za zgodą stron umowa i gwarancja mogą zostać przedłużone na 1-2 lata.