PRZEWODNICZĄCY KONSORCJUM

"INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FOUNDATION" (IABUDF)

Naszym celem jest bycie w centrum branży usług finansowych, gdy Ty rozwijasz swoją działalność na całym świecie.

German StatyvaPrzewodniczący Konsorcjum "INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FOUNDATION" (IABUDF)


Wspierając nasze zaangażowanie w budowanie demokratycznego społeczeństwa opartego na zasadach wolności politycznej i gospodarczej dla jego obywateli, pluralizmu i gospodarki rynkowej, w celu rozwijania i łączenia wysiłków z innymi międzynarodowymi organizacjami finansowymi i prywatnymi inwestorami, zamierzamy potwierdzić chęć zapewnienia wsparcia finansowego w krajach  transformacji gospodarczej.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim firmom i przedsiębiorcom, którzy zwracają uwagę na działalność naszego funduszu i współpracują z nami.

Pozdrawiam

German Statyva,

Przewodniczący Konsorcjum «INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FOUNDATION» (IABUDF)