Struktura funduszu

INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FUNDATION SP. Z O.O.
  • INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FUNDATION SP. Z O.O. (IABUDF Sp. Z O.O.) ustanowiła solidne standardy zarządzania z jasno określonymi rolami i obowiązkami, które zapewniają pełną transparentność. 

  • Prezes IABUDF jest w pełni odpowiedzialny za wdrażanie i zarządzanie strategią Funduszu INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FUNDATION (IABUDF), w tym za wszystkie decyzje inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne opierają się wyłącznie na celach ekonomicznych w celu zapewnienia długoterminowych zwrotów finansowych.