Cennik usług

INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FUNDATION SP. Z O.O.

Szanowni Państwo!

Fundusz IABUDF przestaje świadczyć bezpłatne porady dla klientów.

 SERWIS — Konsultacje:
Wprowadzenie płatnych subskrypcji do konsultacji z zawarciem umowy i wystawienie faktury za świadczenie usług według następujących stawek:

1. Jednorazowe konsultacje finansowe za pośrednictwem komunikacji internetowej (bez doręczenia dokumentów) - 100 euro;

а) Ustne wyjaśnienie procedury konsorcjum IABUDF;
b) Wyjaśnienie komunikacji finansowej;

2 Jednorazowa konsultacja finansowa wraz z dostarczeniem dokumentu (Projekt) - 500 euro;

a) Przygotowanie procedury pracy Konsorcjum IABUDF dla projektu klienta;
b) wyjaśnienie informacji finansowych;

3. Miesięczny abonament na konsultacje finansowe wraz z dostarczeniem dokumentów (Projekt) - 1000 euro;

a) ustne konsultacje finansowe Klienta w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, doradztwo kadrze zarządzającej;
b) Przygotowanie procedury pracy Konsorcjum IABUDF dla projektu klienta;
c) Przygotowanie pisemnych dokumentów finansowych (projekt);
d) Przygotowanie umowy finansowej;

4. Roczny abonament na doradztwo finansowe i zarządzanie dokumentami (projekt) - 10 000 euro;

a) Przygotowanie procedury pracy Konsorcjum IABUDF dla projektu klienta;
b) ustne i pisemne konsultacje finansowe abonenta w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, doradztwo dla kadry zarządzającej;
c) Przygotowanie pisemnych dokumentów finansowych (projekt);
d) Inne usługi doradztwa finansowego wraz z towarzyszącym przygotowaniem dokumentów;

5. Transakcje pomiędzy rachunkami na Giełdach - 2,5%;

6. Sporządzenie umowy finansowej - 600 euro;

a) Tłumaczenie umowy na wymagany język partnera wnioskodawcy — 300 euro
b) Sporządzenie umowy niezwiązanej z podstawową działalnością — 700 euro;

7. Zorganizowanie transakcji finansowej - 3% kwoty transakcji oraz zaliczka w wysokości 10% z 3% zadeklarowanej umowy (koszty administracyjne);

a) ustne i pisemne konsultacje finansowe Klienta w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, doradztwo dla kadry zarządzającej;
b) Przygotowanie pisemnych dokumentów finansowych (projekt);
c) Inne usługi doradztwa finansowego wraz z towarzyszącym przygotowaniem dokumentów;
d) Wyjaśnienie procedur operacyjnych Konsorcjum IABUDF;

8. Wyjazd na konsultację w biurze lub na spotkanie w kawiarni - 1000 euro;

a) ustne konsultacje finansowe Klienta w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, doradztwo kadrze zarządzającej;
b) Wyjaśnienie procedur operacyjnych Konsorcjum IABUDF;
c) Dostarczenie przykładowych dokumentów (projekt);

9. Wyjazd na konsultację do innego miasta, kraju - 500 euro dziennie plus koszty dojazdu (ustalone z klientem);

a) ustne i pisemne konsultacje finansowe Klienta w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, doradztwo dla kadry zarządzającej;
b) Wyjaśnienie procedur operacyjnych Konsorcjum IABUDF;
c) Przygotowanie pisemnych dokumentów finansowych (projekt);
d) Inne usługi doradztwa finansowego wraz z towarzyszącym przygotowaniem dokumentów;

10. Pisemna odpowiedź na żądanie klienta wraz z wykonaniem procedury - 200 euro;

11. Negocjacje na życzenie klienta z osobą trzecią za pośrednictwem komunikacji internetowej 15 minut - 200 euro;

12. Nadzór i pomoc w zarządzaniu dokumentami w Banku - 10 000 euro;

a) ustne i pisemne konsultacje finansowe klienta w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, doradztwo dla kadry zarządzającej;
b) Wyjaśnienie procedur operacyjnych Konsorcjum IABUDF;
c) Przygotowanie pisemnych dokumentów finansowych (projekt);
d) Inne usługi doradztwa finansowego wraz z towarzyszącym przygotowaniem dokumentów;

13. Konsultacje psychologiczne, pozytywne nastawienie - koszt wynikający ze złożoności stanu klienta;

14. Wybór rozwiązań dla Twojego projektu - 10 000 euro;

a) Przygotowanie procedury pracy Konsorcjum IABUDF dla projektu klienta;
b) ustne i pisemne konsultacje finansowe abonenta w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, doradztwo dla kadry zarządzającej;
c) Wyjaśnienie procedur operacyjnych Konsorcjum IABUDF;
d) Przygotowanie pisemnych dokumentów finansowych (projekt);
e) Inne usługi doradztwa finansowego wraz z towarzyszącym przygotowaniem dokumentów;

15. Dodatkowe rozmowy z konsultantem 15 minut - 150 euro;

16. Korzystanie z tłumacza podczas konsultacji 1 godzina - 100 euro;

17. Weryfikacja autentyczności dokumentu finansowego przez specjalistów Konsorcjum IABUDF - 100 euro;

18. Weryfikacja instrumentów finansowych w Banku - 500 EUR;

a) Weryfikacja rachunku w Banku — 500 euro;
b) Weryfikacja » SWIFTA» w Banku — 500 euro;
c) Weryfikacja euroobligacji w Banku — 500 euro;
d) Weryfikacja RWA w Banku — 500 euro;
e) Weryfikacja podanych danych finansowych w Banku — 500 euro;
f) Weryfikacja czeku bankowego w Banku — 500 euro;
g) Weryfikacja instrumentów MTN, BG / SBLC w Banku — 500 euro;

19. Wydanie instrumentu bankowego w ramach otrzymanego funduszu - zaliczka w wysokości 1% kwoty wydanego instrumentu;

a) przygotowanie umowy wraz z kompletem dokumentów;

20. Emisja instrumentu bankowego - zapłata 10% kwoty wydanego instrumentu;

a) 3% obejmuje koszty administracyjne związane z wydaniem instrumentu;
b) 7% opłaty za dzierżawę środka;

Uwaga: podane ceny za usługi nie są sztywne i w niektórych wypadkach można je negocjować.
Uwaga: Partner który dostarczył Konsorcjum IABUDF zweryfikowany SWIFT przez nasz Bank jest zwolniony z opłat przewidzianych w cenniku, w przypadku negatywnej weryfikacji jest obciążany kwotą 0,01%  wartości weryfikowanego instrumentu
 
 INFORMACJA DLA PARTNERÓW!

JEŚLI Z JAKICHKOLWIEK POWODÓW  NIE MOŻESZ PŁACIĆ NA NASZE KONTO, ALTERNATYWNIE OFERUJEMY REJESTRACJĘ NA PLATFORMIE FINANSOWEJ (REJESTRACJA)
WPROWADŹ TĘ KWOTĘ DO SWOJEGO PORTFELA W PROGRAMIE AFFIL COIN PARTNER W SEKCJI REJESTRACJI. PARTNER OTRZYMUJE WSZELKIE  INFORMACJE JAKO CZŁONEK KLUBU PARTNERSKIEGO
 
POZDRAWIAMY
 
Z poważaniem Zespół Konsorcjum IABUDF.