Gwarancje bankowe

INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FUNDATION SP. Z O.O.

BŁĘDY WYKONANE PRZEZ KLIENTÓW PODCZAS APLIKOWANIA I EMITOWANIA GWARANCJI BANKOWEJ BG

 Jeśli chcesz współpracować z naszą organizacją w oparciu o gwarancje bankowe, bardzo ważne jest, abyś zrobił to dobrze, ponieważ istnieją pułapki, które utrudniają pomyślne wdrożenie tego procesu. Zapewniamy profesjonalną poradę w celu uniknięcia niepotrzebnych błędów oraz prawidłowej rejestracji i monetyzacji Twojej Gwarancji Bankowej BG, ponieważ powodzenie transakcji zależy od rodzaju BG.

Błąd 1. NIENAPEŁNIONE BG /SBLC:

Niektóre firmy emitują nienapełnione instrumenty BG / SBLC.  Nienapełnione instrumenty BG / SBLC można wykorzystać wyłącznie w celu zwiększenia wiarygodności kredytowej, ale nigdy nie mogą być przedmiotem obrotu.

Błąd 2: Leasingowa BG:

 Wydzierżawione BG nie podlegają monetyzacji. Jeśli weźmiesz BG w leasing, to nie ma możliwości zamienić ją na środki obrotowe. Aby zarabiać na Gwarancji Bankowej BG dla naszego klienta, nasza firma musi być nieograniczonym beneficjentem BG na okres 12 miesięcy. To daje nam pełną kontrolę i prawa do monetyzacji.

Błąd 3: NIEPRAWIDŁOWE PROCEDURY

— Jeśli procedury emitenta BG nie są dokładnie takie same, jak procedury monetyzera BG, nie można skutecznie dostarczyć BG, ponieważ obie strony nie są ze sobą kompatybilne.

Błąd 4: BG Z INSTYTUCJI NIEBANKOWEJ:

Jeśli Twój emitent BG jest niebankowym podmiotem prawnym, nigdy nie możesz zamienić jej na środki obrotowe w instytucji bankowej. Banki nie będą reagować za pośrednictwem systemu Swift ani komunikować się z organizacjami niebankowymi lub firmami prywatnymi.

Błąd 5: BG BEZ NUMERU CUSIP LUB ISIN —

Niektórzy monetyzatorzy akceptują gwarancje bankowe tylko z numerami CUSIP lub ISIN. Oznacza to, że NIE będą akceptować nowej czyli świeżo wypuszczonej gwarancji bankowej, pracują TYLKO z sezonowanymi instrumentami. Sezonowe BG są droższe i zwykle są dostępne do zakupu od wtórnych właścicieli a nie bezpośrednio od banków emitentów.

Błąd 6: RAPORTY DOSTAWY:

Po przekazaniu instrumentów bankowych poprzez System SWIFT, na przykład za pośrednictwem MT 799, MT 999, MT 760 itp., Bank wydający musi dostarczyć potwierdzenie dostawy do banku otrzymującego. Często banki wydające wysyłają raporty transferów, ale nie potwierdzają dostawy BG. Bank wydający musi udowodnić, że faktycznie wydał instrument BG i pomyślnie dostarczył go do banku otrzymującego. Po otrzymaniu instrumentu  nasz bank przyjmujący automatycznie wyśle powiadomienie do naszego funduszu.

Bez potwierdzonego raportu dostawy nie będziemy w stanie podjąć niezbędnych działań, a transakcja zostanie zawieszona.

Błąd 7: Połączenia telefoniczne lub pisanie wiadomości e-mail do banków.

Niektórzy klienci wolą kontaktować się z bankami we własnym zakresie. To nie rozwiąże problemu i nie gwarantuje udanej transakcji. Częste połączenia telefoniczne i zasypywanie banku e-mailami nie przyśpieszy procedury, a czasami wręcz utrudni, angażując czas merytorycznych pracowników banku, odrywając ich od właściwej pracy. Najbezpieczniejszym i najszybszym sposobem jest przekazanie instrumentu przez system Swift z banku do banku.